HİZMETLERİMİZ
Organik Hayvancılık
Bir hayvancılık işletmesi organik hayvancılığa geçtiğinde; hayvanların beslenmesi için kullanılan tüm yem bitkileri ekim alanlarında,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarım Yön etmeliğinde belirtilen organik tarım kuralları geçerlidir.

Tüm hayvanlarda, organik hayvancılıkta yararlanılacak mera ve/veya yem bitkileri ekilen arazilerin hepsinde organik tarım mevzuatlarında belirtilen geçiş süreci uygulanması zorunludur.

Organik işletmelerden getirilen ve tamamen organik yemlerle beslenilen, genetik yapısı değiştirilmemiş, çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar damızlık olarak kullanılır.

Organik hayvancılıkta, tür ve ırk seçiminde yerel koşullar göz önüne alınarak, hastalığa dayanıklı tür ve ırk seçimine dikkat edilir.

Organik hayvancılığa başlandığında ve bir sürünün oluşturulmasında organik olarak yetiştirilmiş hayvan yeterli sayıda bulunmuyorsa, konvansiyonel yetiştirilmiş hayvanların organik hayvancılığa dahil edilmesi, Organik Tarım Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyulması durumunda kontrol organının iznine bağlı olarak sağlanabilir.

Organik hayvancılık yapacak işletmelerdeki hayvanlar, meralara veya açık hava gezinti alanlarına veya açık alanlara erişebilmeli ve birim alan başına düşen hayvan sayısı, üretim birimindeki bitkisel üretime yeterli hayvan gübresi sağlayabilecek şekilde sınırlı olmalıdır.

Organik hayvancılıkta aynı üretim biriminde bulunan tüm hayvanlar, Organik Tarım Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmelidir.

Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetiştirilmeyen hayvanlar, yetiştirildikleri binaların ve arazilerin Organik Tarım Yönetmeliği kurallarına uygun olarak yetiştirme yapılan birimlerden açıkça ayrı olması ve ayrı türlerin bulunması şartıyla aynı işletmede bulunabilirler.

10 Haziran 2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği hükümlerine göre yetiştirilmeyen aynı tür hayvanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilen hayvanlar ile aynı anda merada olmamalıdır.

Hayvanların bulunduğu ahırlar ve açık alanların da Organik Tarım Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olması gerekmektedir. Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapan işletmeler, hayvanların giriş ve çıkışı ve tüm tedavi uygulamaları ile ilgili düzenli kayıtları tutar.

Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapan işletmeler, hayvanların giriş ve çıkışları ile tüm tedavi uygulamalarına ilişkin düzenli kayıt tutar.
© Copyright 2020 Seferoğlu Turizm Güven Mah.Hanzer Sok.No:27/B Güngören / İSTANBUL Tel : 0(212) 677 70 76 - E-Posta : info@seferogluturizm.com Tasarım : GWT